Akce

DNES OTEVŘENO 8 – 21 hod.
REZERVACE KURTU 778 857 057 a 775 791 794
VOLNÝ KURT V TC ŘEPY (tento týden)
DNES 6.8. 8 – 17 a 18 – 21 hod.
Pátek 7.8. 8 – 14 hod.
Sobota 8.8. 11 – 21 hod.
Neděle 9.8. 8 – 21 hod.
Pondělí 10.8. 8 – 17 a 19 – 21 hod.
Úterý 11.8. 8 – 18 a 20 – 21 hod.
Středa 12.8, 8 – 21 hod.
Čtvrtek 13.8. 18 – 21 hod.
Pátek 14.8. 8 – 14 hod.

VOLNÁ MÍSTA NA SKUPINOVÉ TRÉNINKY:

Čtvrtek 6.8. 16:00 st.žáci a dorost – 1 místo

Pište nebo volejte 775 791 794 Tom

„ LETNÍ TENISOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ A JUNIORŮ“
I. Běh Pondělí 17.8. – Pátek 21.8.2020
II. Běh Pondělí 24.8. – Pátek 28.8.2020
Děti 5-14 a dorost 14–19 let
Trenéři: Tomáš Sklenička a Petr Carvan
Povrch um.tráva Lano Wimbledon
Každý den zahájení tréninku v 9 hodin a konec v 17 hodin.
Detailní rozvrh najdete na webu a FB viz dole, týden před zahájením soustředění.
Cena: 3.990,-Kč, zahrnuje:
– Trénink vedený trenérem 30 hodin, obědy a 2x denně svačinu, nájem kurtů a pedagogický dozor
Přihlášky a platby do do 10.7. 2020, na telefonu 775 791 794,
č.ú. 115 – 3144450207/0100
nebo na FB Tomáš Sklenička, v Tenis centru na recepci a na tenis-repy@seznam.cz
Sledujte: www.tenisrepy.cz, www.facebook.com/tenisrepy
SKUPINOVÉ LEKCE DOSPĚLÝCH TC ŘEPY
Středa  5.8. 17:00
Čtvrtek 6.8. 17:00
Čtvrtek 6.8. 18:00
Skupina po 3 hráčích……250,-Kč/hod. nebo
10 hodin 2.000,-Kč.
Rezervace míst Tomáš Sklenička a 778 857 057
Permice z loňska platí do 30.6.2020
PRAVIDLA TENIS CLUB ŘEPY:
- rezervace pronájmu kurtu 778 857 057 nebo v recepci.
- ceny pronájmu a ostatních služeb se řídí podle aktuálního ceníku
- nerušte hráče na kurtu při hře či tréninku
- hodina trvá 55 minut od např. 10:00 do 10:55, zbylých 5 min je na úklid kurtu a výměnu hráčů
- před a po vaší hodině se nezdržujte na kurtu
- pokud máte rezervovanou hodinu či místo na tréninku a nemůžete přijí, omluvte se a zrušte účast nejpozději den před rezervací, nebo nejpozději ráno před hodinou, pokud by opakovaně byla hodina rušena později či vůbec, bude vám počítána jako by jste se zúčastnili
- pokud dodržíte předcházející bod, není problém se domluvit na náhradě hodiny v jiný čas
- vstup do areálu není dovolen psům ani jiným zvířatům
- v případě deště, nebo dokud kurt neoschne se nehraje.
- nenoste na kurt sklo ani jiné nebezpečné předměty
- v areálu, na kurtu i ve vnitřních prostorách udržujte čistotu
- za odložené věci mimo uzamčené skřínky neručíme
Organizační pokyny v době karantény v TC Řepy !!!
S možností sportovat jsou ale spjata hygienická a organizační pravidla, které je nutné striktně dodržovat:
- přísný zákaz užívání společných prostor – šaten a sprch (bude umožněn vstup do šatny pouze jednorázově, a to výhradně pro vyzvednutí věcí ze skříňky. Zpětné uložení ve skříňce nebude umožněno. Vstup do šatny vždy pouze jedna osoba)
- do areálu choďte již ve sportovním, převlékání a případně sprchování nebude v šatně umožněno
- kantýna bude uzavřena, v provozu bude jen recepce, a to pro příjem plateb za pronájmy
- je nutné dodržovat vzdálenost mezi hráči na dvorci alespoň dva metry – pak není nutné nosit roušku
- je možné hrát čtyřhry při dodržení vzdálenosti mezi hráči alespoň 2 metry
- v chodbě TK jsou nainstalovány dávkovače s desinfekcí na ruce
- v areálu TK se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu
- vstup do areálu bude umožněn jen hráčům a to výhradně s rouškou. Tu je možné sundat až při hře.
- do areálu vstupujte jen pokud jste v dobré zdravotní kondici, tj. bez teploty a dalších příznaků nemoci
 
Pro zajištění zabránění kontaktu více osob bude každá hrací jednotka začínat pět minut po celé hodině a končit tak, aby hráči opustili areál do celé (pro ilustraci, začátek hrací hodiny v 8:05, konec 8:55 a odchod z areálu do 9:00)
 
Prosíme všechny hráče o striktní dodržování nastavených pravidel. Sankce, které by našemu klubu hrozily v případě nedodržování podmínek, jsou velmi přísné a mohly by být likvidační.
 
Nařízení vlády zatím není úplně podrobné, budeme je i nadále sledovat. Je možné, že dojde k uvolnění nebo naopak zpřísnění opatření, na které budeme operativně reagovat.
TRÉNINKY V TENIS CLUBU ŘEPY LÉTO 2020!!!
Pondělí 14:00 mladší žáci
Pondělí 15:00 starší žáci
Pondělí 16:00 st.žáci a dorost
Pondělí 18:00 dospěláci
Úterý 17:00 dorost
Úterý 18:00 dospěláci
Středa 14:00 mladší žáci
Středa 15:00 starší žácí
Čtvrtek 14:00 mladší žáci
Čtvrtek 15:00 starší žáci
Čtvrtek 16:00 starší žáci a náhrady
Čtvrtek 17:00 dorost
Čtvrtek 18:00 dospěláci
Pátek 14:00 mladší žáci
Pátek 15:00 starší žáci
Pátek 17:00 dospěláci
PŘIJĎTE NA INDIVIDUÁLNÍ LEKCI TENISU s Tomem
Individuální lekce…… 700,-Kč/hod včetně kurtu,
10 lekcí ..6.000,-Kč
Sparing 400,Kč/hod. včetně kurtu.
10 hodin…3.500,-Kč

TENISOVÁ ŠKOLA V TC ŘEPY  JARO 2020
Děti, mládež a dospělí – rekreační i závodní tenis !!!
Tomáš Sklenička – trenér
Petr Carvan – trenér
VOLNÁ MÍSTA !!!

Pondělí:
16:00 pokročilí a závodní hráči – T.Sklenička

Úterý:
13:00 začátečníci a mírně pokročilí – P.Carvan
14:00 začátečníci a mírně pokročilí – -//-
15:00 začátečníci a mírně pokročilí – -//-
18:00 rekreační dospěláci

Středa:
13:30 začátečníci a pokročilí – T.Sklenička
14:30 závodní hráči T.Sklenička

Čtvrtek
13:00 začátečníci a mírně pokročilí – T.Sklenička
15:00 začátečníci a mírně pokročilí
16:00 pokročilí hráči
17:00 dorost
19:00 rekreační dospěláci

Pátek:
13:00 začátečníci a mírně pokročilí T.Sklenička
18:00 rekreační dospěláci

Cena na květen – září 2019:(vyjma letních prázdnin)
1x týdně….. 2.100,-Kč
2x týdně….. 3.990,-Kč
3x týdně……5.990,-Kč
4 os. ve skupině, dospělí rekreační hráči – jednotlivé tréninky 200,-Kč
Permanentka na dosp. 1.990,-Kč/os./12 tréninků

Přihlášky a informace: 778 857 057
Platby: osobně v recepci Tenis Clubu Řepy, nebo na účet 115-3144450207/0100. Do poznámky napište za koho platba je.